Luni, după referendum

Dimineaţa aceea părea că anunţă o zi normală – atâta cât poate fi de normală o zi de luni; nimic nu prevestea aventura de proporţii epice ce urma să urmeze, mica odisee de Cluj; sau, aşa cum o va consemna literatura de specialitate, Balada lui Toma Alimoş de WordPress – de pe Someş.

În dimineaţa aceea, bloggerul sări din pat la ora 6:20 dimineaţa fix, sprinten ca un piţigoi, deşi era ora la care nici cocoşii nu ar fi cântat de atâta mahnureală. Apoi se spălă sub pleoape cu gheaţă pură de pe curcanii congelaţi aduşi de la mătuşa Ţâca din Ţara Oaşului, apoi se băgă în cadă, unde medită în poziţia lotus timp de 10 minute sub un jet de apă rece de la robinet.

Ieşit afară, porni înviorarea de dimineaţă: 600 de flotări pe degetele mari de la mâini, 600 de abdomene şi 4 genuflexiuni.

Îşi pocni apoi degetele de la mâini şi strigă către nievastă:
– Muiere, adu-mi crosa de golf!
– Ce crosă de golf, bărbatie? strigă nievasta, pe jumătate adormită, umblând buiacă prin casă şi lovindu-şi degetele de la picioare de colţurile mobilelor.
– Ştii tu! Aia cu care nu te bat pe tine!
– Aha, aia! Aduc amu!!!!

Şi femeia îşi puse repede năframa pe cap, supusă, pentru că nu se cade să se prezinte în faţa bărbatului descoperită, şi aduse crosa pe o pernă de catigea roşie, cu ciucuri.

Crosa de golf numărul 7 scânteie scurt în mâna bloggerului sub lumina blândă a dimineţii şi a becului economic de 20 W din sufragerie. 7.99 lei, la promoţie, scrie pe el că are 10.000 de ore de viaţă, dar crapă după nici 800.
– Adu-mi şi cuţitele VIVO, alea luate pe puncte de la Mega Image! tună bloggerul. Apoi arestează piesele de Lego din camera Gropărelului, că mi le trebuie să le arunc în drumul bestiilor, să-şi rupă picioarele.
– Ce să-ţi mai aduc? Va fi o bătălie pe viaţă şi pe moarte!
– Adu-mi BIBLIA, femeie. Ediţia King James, că doresc să atac bestiile astea bilingv!
– Bilingv, bărbate, Doamne-ajută-ţi.

Bloggerul se aşeză în faţa uşii, respiră adânc de 7 ori cu faţa către răsărit; apoi zise:
– Sunt gata pentru orice se află de cealaltă parte a acestei uşi. Domnul este Păstorul meu, nu mă tem de Cel Rău, Cel Rău sucks donkey ass, aliluia, aliluia.

Deschise uşa cu putere şi dădu ochii cu duşmanii: 865 de gay, 320 de queer, 987 de lesbience, 9 bisexuali şi 12 transgenderi… plus: intersexuali, questioning, asexuali şi pansexuali, dar ăştia erau mai în spate.
Satanelor, nu-mi veţi înfia copilul decât peste cadavrul meu! Cepefiştii cei laşi şi nu foarte inteligenţi s-au tirat învinşi în această Cruciadă-a-Pulilor-În-Găurile-Corecte, dar cu mine nu are cum să vă iasă!
– Pe el, pe acest heterosexual creştin alb şi familist! ACUM! şuierară şerpii LGBT(TQQIAAP).

Şi porniră către blogger, scrâşnind din dinţi, cu ghearele întinse, în încleştarea aceea istorică – dar, pentru a afla finalul, urmăriţi mica odisee de Cluj, atunci când va apărea ea; sau, aşa cum o va consemna literatura de specialitate, Balada lui Toma Alimoş de WordPress – de pe Someş.

26 lovituri, dă-i și tu!